HORATIUS - gedrukt in 1555 door Paulus Manutius, zoon van Aldus
rechts: pagina met door leerling in het boek getekende mannen

HORACE - printed in 1555 by Paulus Manutius, son van Aldus
right: page with men drawn in the book by a pupil