Ivo Bouwmans’ Informele Huispagina

Ivo Bouwmans’ Informal Home Page

(foto: Rico van Houten)


Welkom op mijn informele huispagina. Zie ook mijn TU-Delft-pagina.

Welcome to my informal home page. See also my TU Delft Page.Muziek

Susato, Tallis, Vivaldi, Handel, Ravel, Glass, Nyman, ...

Music

Susato, Buxtehude, Vivaldi, Handel, Ravel, Glass, Nyman, ...

Nu

 • sinds september 2008 dirigent van het Adelbertkoor, Delft
 • sinds september 2019 dirigent van het VAK Vocaal Ensemble, Delft
 • sinds september 2014 tenor in het Stanislaskoor, Delft
 • sinds september 2015 lid (en percussionist) van het Delfts Blokfluitensemble
 • sinds november 2017 lid van het falsetkoor van de Koorschool Delft o.l.v. David Hurley
 • contratenor/dirigent van het Kelderkoor dat regelmatig in de kelder van het TBM-gebouw bijeenkomt

Current

 • from September 2008 conductor of the Adelbert Choir, Delft
 • from September 2019 conductor of the VAK Vocal Ensemble, Delft
 • from September 2014 tenor in the Stanislas Choir, Delft
 • from September 2015 member (and percussionist) of the Delft Recorder Ensemble
 • from November 2017 member of the falsetto choir of Koorschool Delft, conducted by David Hurley
 • countertenor/conductor of the 'Kelderkoor' ('Basement Choir') that regularly meets in the basement of the TBM building

Eerder

 • van 1982 tot 2000 dirigent van koor De Math (Kathedraal van Rotterdam)
 • vanaf de oprichting in 1996 tot 2006 deeltijddirigent (en -tenor) van Ensemble Gaudio
 • vanaf half 2006 tot eind 2007 dirigent van The New Life Singers, Schiedam
 • van 2016 tot 2019 dirigent van de Susato Club, een ensemble gericht op oude muziek
 • twee bijdragen aan de Nederlandse koormuziek:
 • gevolgde cursussen & workshops:
 • verzorgde workshops:
  • Introductie Gregoriaans (voor managers)
  • Carols zingen en beluisteren (workshopserie)
  • Oude woorden, nieuwe wijzen (Psalmen door de eeuwen)
 • Mijn Spotify-afspeellijst LUISTER is een staalkaart van mijn favoriete muziek.

Past

 • from 1982 to 2000 conductor of 'De Math' Choir (Rotterdam Cathedral)
 • from the formation in 1996 to 2006 part-time conductor (and tenor) of Ensemble Gaudio
 • from mid 2006 to the end of 2007 conductor of The New Life Singers, Schiedam
 • from 2016 to 2019 conductor of the Susato Club, an ensemble focussing on early music
 • two contributions to Dutch choral music:
 • attended courses & workshops:
 • organised workshops:
  • Introduction to Gregorian chant (for managers)
  • Carol singing and listening (workshop series)
  • Psalms through the Ages
 • My Spotify playlist LISTEN is a sampler of my favourite music.


Overige hobby's

Other HobbiesIvo werd geboren in Rotterdam. In 1986 studeerde hij af aan de Faculteit der Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Delft op het onderwerp onderzeese gasontsnappingen. In 1992 promoveerde hij op het proefschift The Blending of Liquids in Stirred Vessels. Van 1991 tot 1995 werkte Ivo bij Interduct, het instituut voor schone technologie van de TU Delft, en sinds november 1995 is hij universitair docent in de sectie Energie & Industrie van de faculteit Techniek, Bestuur & Management

Ivo was born in Rotterdam (The Netherlands). In 1986 he graduated at the Faculty of Applied Physics of Delft University of Technology on the subject of Underwater Gas Escapes. He received his PhD in 1992 for the thesis The Blending of Liquids in Stirred Vessels. From 1991 to 1995, Ivo worked at Interduct, Delft University Clean Technology Institute, and since November 1995 he is assistant professor in the group of Energy & Industry of the faculty of Technology, Policy & Management.